Patientens hemland: Storbritannien
Destination:
Mount Sinai Kravis Children’s Hospital, New York, USA
Typ av behandling Hjärtklaffoperation
Kostnad för behandlingen: 1,612,227.05 SEK

Bakgrund

Sarah, en liten flicka från Storbritannien, fick diagnosen AV-septumdefekt och Downs syndrom efter födseln.

Hos spädbarn med hennes typ av tillstånd är det sannolikt att kongestivt hjärtsvikt utvecklas inom de första fem levnadsmånaderna, och utan operation avlider många av dessa patienter i barndomen.

Hur BDUI hjälpte

  • Sarahs föräldrar sökte omedelbart rekommendationer om behandlingsalternativ för hennes hjärtsjukdom och kontaktade BDUI för att söka hjälp åt sin dotter.
  • BDUI erhåll ett utlåtande från ytterligare en läkare, för att bekräfta diagnosen och identifiera det bästa behandlingsalternativet för Sarah.
  • En specialist på pediatrisk hjärtkirurgi analyserade fallet och rekommenderade behandlingen som var en fullständig reparation av atrioventrikulär septumdefekt.
  • Eftersom Sarah omfattades av försäkringsskydd enligt den internationella behandlingsplanen, hade hon rätt att genomgå hjärtklaffoperationen och BDUI:s team med experter tog hand om alla kostnader och arrangemang.

Behandling och inverkan

  • BDUI:s team arbetade nära tillsammans med Sarahs föräldrar för att avgöra vem som var den mest lämpliga läkaren för operationen och tog hand om alla arrangemang åt Sarah och hennes föräldrar så att de kunde resa till New York där Sarah kunde få den nödvändiga behandlingen.
  • BDUI ordnade med allt från inskrivning på sjukhus till rese- och hotellbokningar och såg till att Sarahs föräldrar kunde fokusera på sin dotters återhämtning.
  • Sarah genomfick atrioventrikulär kanalreparation och uppföljningar efter operationen, som arrangerades av BDUI, som var nödvändiga för att säkerställa att hon hade återhämtat sig fullständigt.
  • Efter ytterligare två uppföljningsmöten och en månads vistelse i New York, kunde hon resa tillbaka till Storbritannien. Hon mår nu bra och växer och blir starkare för varje dag som går.

Ovanstående fall är ett verkligt fall från BDUI. Alla uppgifter är korrekta vid tidpunkten då de skrevs. Fotografier används endast för illustrativa syften.