Patientens hemland: Storbritannien
Destination: MD Anderson Cancer Center, Madrid, Spanien
Typ av behandling Bröstrekonstruktion
Kostnad för behandlingen: 1,297,633.66 SEK

Bakgrund

Patricia kände en hård klump i sitt vänstra bröst. Efter att ha besökt sin allmänläkare blev fick hon remiss till en bröstklinik. Diagnoser och ytterligare patologisk granskning bekräftade den misstänkta diagnosen: bröstcancer av tredje graden.

Patricia genomgick cellgiftsbehandling i Storbritannien, men stod inför ett viktigt beslut eftersom hon fick motsägelsefulla råd huruvida hon skulle operera bort det ena eller båda brösten.

Patricia ville gå igenom bröstrekonstruktion, dock undrade hon om hon också hade rätt till profylaktisk bröstamputation, en förebyggande åtgärd mot risken för att bröstcancern skulle upprepas, eftersom den elakartade klumpen endast hade upptäckts i hennes vänstra bröst.

Hur BDUI hjälpte

  • Patricia kontaktade BDUI och bad om råd kring hur hon skulle gå vidare. Efter att ha säkerställt insamling av hennes fullständiga läkarjournal och bilder, gjorde BDUI:s team en detaljerad klinisk sammanfattning av fallet.
  • Den kliniska sammanfattningen gjorde att BDUI:s team kunde avgöra vilka internationella sjukhus och specialister som var de mest lämpliga för att se över Patricias fall och ge henne lämplig behandling.

Behandling och inverkan

  • BDUI-teamet gjorde ett noggrant urval av lämpliga internationella sjukhus för Patricia, där hon kunde göra ytterligare tester och få behandling. En expert som hittades av BDUI rekommenderade att genetisk testning skulle genomföras.
  • Efter den genetiska testningen bestämde sig Patricia för dubbel mastektomi. För operationen valde hon MD Anderson, som är en del av MD Anderson-koncernen, en välrenommerad USA-baserad koncern med sjukhus som är känd för sin kliniska spetskompetens. MD Anderson Madrid var det första internationella dotterbolaget inom MD Anderson Cancer Center i Houston, ett av världens bästa cancersjukhus med mer än 70 års erfarenhet av behandling av cancer.
  • BDUI tog hand om alla arrangemang från inskrivning på sjukhus till resebokningar, så att Patricia och hennes man kunde resa till Madrid. Efter tester och konsultationer genomgick Patricia mastektomi och bröstrekonstruktioner. Samtliga operationer var framgångsrika.
  • Patricia får fortfarande stöd av både sin läkare och BDUI-teamet.
  • Den totala kostnaden för behandlingen, resan och login bekostades av Patricias försäkring och BDUI:s team ordnade med allt för att säkerställa en sömlös behandlingsupplevelse.

Ovanstående fall är ett verkligt fall där patientens namn har ändrats för att skydda patientens anonymitet. Alla andra uppgifter är korrekta vid tidpunkten då de skrevs. Fotografier används endast för illustrativa syften.