Patientens hemland: Ryssland
Destination: Severance Hospital, Seoul, Sydkorea
Typ av behandling Strålbehandling
Kostnad för behandlingen: 602,098.74 SEK

Bakgrund

I slutet av 2016 upplevde Konstantin heshet i rösten, men han tog det inte riktigt på allvar förrän symptomen blev värre. Han undersöktes i juni 2017 av en öron-näsa-halsläkare som informerade honom att det fanns misstankar om strupcancer.

Ytterligare histopatologisk undersökning bekräftade diagnosen strupcancer av tredje graden.

Konstantin fick rekommendation av lokala läkare att genomgå cellgiftsbehandling och därefter strålbehandling. En annan specialist informerade honom att genomföra operation och att det mest sannolika var att han inte skulle kunna botas från cancern och att hans cancer var dödlig.

När han stod inför en livshotande sjukdom, med olika rekommendationer om vilken som var den lämpligaste behandlingen och i vårdkö till den lokala sjukvården, var Konstantin tacksam för att han hade tillgång till den internationella behandlingsplan som tillhandahölls av BDUI. Att vara försäkrad enligt planen innebar att det inte fanns några geografiska eller ekonomiska hinder när det gällde att få åtkomst till den bästa medicinska expertisen.

Hur BDUI hjälpte

  • Konstantin skickade meddelandet om detta fall till BDUI:s telefoncentral. Inom 24 timmar blev han kontaktad av ett av BDUI:s medicinska team och en läkare genomförde en medicinsk intervju per telefon. BDUI tilldelade Konstantin en samordnare och samlade in alla tillgängliga läkarjournaler beträffande hans cancerdiagnos.
  • Efter säkerställande av insamling av Konstantins fullständiga läkarjournaler och röntgenbilder, förberedde BDUI:s team en detaljerad klinisk sammanfattning av fallet, för att välja det mest lämpliga sjukhuset och en internationell specialist, för konsultation och vidare behandlingsplan.

Behandling och inverkan

  • I stället för att behöva vänta på behandling lokalt, fick Konstantin möjlighet att resa med sin fru till Seoul, till ett av de ledande internationella sjukhusen i Asien.
  • Severance Hospital i Sydkorea har lång erfarenhet av framgångsrik behandling av cancerpatienter. Innan Konstantins ankomst till det första konsultationen mottog han resedokument och ett detaljerat schema med läkarbesök från BDUI:s team.
  • BDUI:s team tog hand om alla researrangemang och inskrivning på sjukhus, inkluderat tolktjänst som var behjälplig vid varje konsultation.
  • Efter den första konsultationen med den utvalda läkaren, blev Konstantin informerad om att den inledande diagnosen som han hade fått i Ryssland, nämligen strupcancer av tredje graden, var felaktig. Den internationella specialisten ändrade diagnosen till cancer av första graden och fastställde en helt omarbetad behandlingsplan som var mindre skadlig för hans hälsa.
  • Konstantin genomgick strålbehandling, som var framgångsrik.
  • Så snart behandlingen var över, var det ytterligare tester och uppföljningskonsultationer, och han blev informerad om att cancern var borta och att han kunde resa hem.
  • Möjligheten att få behandling utomlands med Critical Advantage-programmet har förändrat Konstantins liv. Eftersom han inte längre står inför de akuta effekterna av laryngetomi, som skulle ha lett till att han förlorade rösten, kan han nu fokusera på återhämtning.

Ovanstående fall är ett verkligt fall. Alla uppgifter är korrekta vid tidpunkten då de skrevs. Fotografier används endast för illustrativa syften.