Patientens hemland: Egypten
Destination: Charité Berlin Hospital, Berlin, Tyskland
Typ av behandling Cellgiftsbehandling och benmärgstransplantation
Kostnad för behandlingen: 3,633,357.39 SEK

Bakgrund

Ahmed är en 58-årig man som bor i Egypten. Han gick på en rutinkontroll under vilken han blev informerad om att han hade onormalt hög produktion av vita blodkroppar och att man genom provtagning hade upptäckt en B-cellsjukdom som drabbade blodet och benmärgen.

Ahmed fick diagnosen marginalzon lymfom, som tenderar att växa mycket långsamt och står för cirka 8 % av alla fall av non-Hodgkin-lymfom*. Han fick råd av specialistläkare i Egypten att inte genomgå någon behandling tills symptomen var uppenbara, eftersom dessa lymfom tenderar att vara relativt godartade i början, men kan bli mer aggressiva med tiden.

Ahmed var inte nöjd med den diagnos han fick i Egypten och kontaktade BDUI:s team för att få tillgång till internationell medicinsk expertis, för att vara säker på att han uttömde alla sina alternativ.

Hur BDUI hjälpte

  • Efter att ha kontaktat BDUI och aktiverat sin internationella försäkring, utnämnde BDUI ett personligt ombud, och insamlingen av Ahmeds fullständiga läkarjournaler granskades.
  • Så snart de rekommenderade behandlingarna hade identifierats efter en noggrann analys av hans fall, genom tillhandahållandet av ytterligare ett läkarutlåtande, gav BDUI:s team en lista till Ahmed, med rekommenderade sjukhus för vidare behandling av hans komplicerade tillstånd.

Behandling och inverkan

  • BDUI:s team skickade begäran till de bästa sjukhusen och eftersom det var ett komplicerat fall var det många kliniker som avvisade Ahmed, då de inte var säkra på om de kunde hjälpa honom.
  • Charité Berlin hospital i Tyskland identifierades som det bästa alternativet för en första konsultation och troligtvis vidare behandling. Under Ahmeds första besök på Charité hospital upptäcktes att han hade en underliggande akut leukemi tillsammans med non-Hodgkin-lymfom.
  • Ahmed lades in på sjukhus omedelbart och läkare föreskrev honom en månadslång cellgiftsbehandling.
  • Efter cellgiftbehandlingen ansågs benmärgstransplantation vara det enda alternativet. Blodstamceller av guldstandard erhålls från en donator, ett syskon, med en perfekt matchning till patienten i syfte att minimera risken för avstötning och andra komplikationer. Dock har inte alla patienter ett syskon som matchar perfekt, vilket var Ahmeds fall. Ingen perfekt matchande donator hittades och efter konsultationer med läkare i Tyskland beslutade de att gå vidare med en donator som var delvis kompatibel för benmärgstransplantation, även kallad haploidentisk transplantation, nämligen hans bror.
  • Efter att den haploidentiska benmärgstransplantationen hade genomförts med framgång, stannade Ahmed kvar i Tyskland under 6 månader för att observeras av tyska läkare.
  • Efter 6 månaders rehabilitering efter transplantationen och observation, bekräftade läkarna att han kunde återvända till Egypten. BDUI arrangerade resan hem till Egypten åt Ahmed och hans bror.
  • BDUI:s team organiserade uppföljande läkarbesök för Ahmed hos Charité Berlin och hans internationella behandlingsläkare informerade honom om att han var helt återhämtad från den akuta leukemin och att han inte hade några tecken på vare sig aktiv sjukdom eller antivärdreaktion (GVHD), vilken är en medicinsk komplikation som kan inträffa efter en benmärgstransplantation.
  • BDUI tog hand om allt inklusive kostnaderna som är förenade med tester av donatorers kompatibilitet. För Ahmed har möjligheten till internationell behandling, genom hans försäkring, räddat hans liv. Han står inte längre inför en livshotande diagnos och han umgås med sin familj och mår bättre för varje dag som går.

Ovanstående fall är ett verkligt fall där patientens namn har ändrats för att skydda patientens anonymitet. Alla andra uppgifter är korrekta vid tidpunkten då de skrevs. Fotografier används endast för illustrativa syften.