Patientens hemland: Polen
Destination: Royal Marsden Hospital, London, Storbritannien
Typ av behandling Operation för att avlägsna tumören
Kostnad för behandlingen: 622,860.76 SEK

Bakgrund

Emilia gick först till sin husläkare och klagade över allvarligt halsont. Vid den tidpunkten diagnostiserade läkaren en bakterieinfektion och Emilia behandlades med antibiotika.

På grund av att symptomen inte förbättrades under antibiotikakuren, och det uppstod utslag på tungroten, hänvisades patienten vidare till en öra-näsa-halsläkare för vidare konsultation.

Efter att en öra-näsa-halsläkare hade undersökt henne, upptäcktes en tumör vid tungroten, och hon hänvisades för att göra en biopsi av skadan. Resultaten av analysen bekräftade sambandet mellan skadan och perifera nervsystemceller, samt diagnosen munhålecancer som hade sitt ursprung i nervsystemet.

Hur BDUI hjälpte

  • Emilia kontaktade BDUI-teamet för att lägga fram sitt fall och teamet samlade in alla hennes läkarjournaler. Efter att ha tagit emot hennes fall, gav teamet Emilia behandlingsrekommendationer och skickade henne en lista över rekommenderade sjukhus för vidare behandling.
  • Eftersom Emilias dotter bodde i England bad hon om att få en första konsultation och vidare behandling i England.
  • BDUI-teamet fann att Royal Marsden Hospital i London var den bästa platsen.

Behandling och inverkan

  • BDUI-teamet arrangerade ett möte för henne med läkaren på enheten för sköldkörtel, huvud & och nacke. Läkaren rekommenderade henne att genomföra operation och därefter cellgiftsbehandling eller strålbehandling beroende på resultatet.
  • Ett kirurgiskt avlägsnande av tumören på den högra sidan av den lägre halsen genomfördes.
  • Det slutgiltiga histologiska utlåtandet bekräftade att den opererade sidan är frisk och fri från cancer. Hon behövde inte någon uppföljningsbehandling och kontroller rekommenderades med upprepade undersökningar efter sex månader, och därefter årligen.
  • Emilias symptom har försvunnit helt och hon njuter nu av livet igen, med vetskapen att hon har genomgått den mest optimala behandlingen och fått den bästa vården.

Ovanstående fall är ett verkligt fall där patientens namn har ändrats för att skydda patientens anonymitet. Alla andra uppgifter är korrekta vid tidpunkten då de skrevs. Fotografier används endast för illustrativa syften.